ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaškolenie ľudí

 
 
 
Prednášajúci:
Roman Baláž
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov a riaditeľov firiem, top manažment, personálnych manažérov
Trvanie:
1 deň
Najbližšie termíny:
16.11. 2019, Nitra
Cena:
499,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Seminár je určený pre majiteľov, personalistov, HR manažérov a pre tých, ktorí majú na starosti zaškoľovanie nových pracovníkov a preškoľovanie smerníc u stálych zamestnancov. Rovnako je vhodný pre pracovníkov, ktorý sa vo firme venujú spisovaniu technologických a pracovných postupov.

 

 Zaškolenie ľudí

Témy:

 • Ako rýchlo a efektívne spísať postupy práce vo firme?
 • Čo musí postup práce obsahovať, aby bol zamestnanec schopný podľa neho dosahovať požadované výsledky?
 • Prečo zaškoľovať a preškoľovať pracovníkov a nenechať ich, aby sa nejako zorientovali sami?
 • Čím je nebezpečná myšlienka, že „schopný človek sa naučí aj sám“?
 • Stratili ste už schopného človeka len preto, že ste nemali čas sa mu venovať?
 • Čím je nebezpečná „ústna technológia“?
 • Kto má zaškoľovať nového človeka a kto má preškoľovať stálych zamestnancov?
 • Aké materiály má nový zamestnanec preštudovať ako prvé?
 • Čo majú tieto materiály obsahovať?
 • V čom spočíva rozdiel medzi prečítaním si a skutočným preštudovaním materiálu?
 • Ktorá je najväčšia prekážka pri štúdiu čohokoľvek?
 • Prečo niektorí ľudia nechcú študovať?
 • Ktoré sú tri najväčšie problémy, na ktoré môže človek pri štúdiu naraziť, aj keď bol odhodlaný študovať poctivo a rýchlo?
 • Ako viete už počas zaškoľovania zistiť, či ste vybrali správneho človeka?
 • Prečo ľudia porušujú to, čo si preštudovali a podpísali?
 • Aké výhody môžete poskytnúť novému človeku a čo mu naopak nedať?
 • Ako platiť nového človeka v dobe zácviku?
 • Ako rýchlo rozpoznať pracovníka, ktorý sa na svojom novom poste určite neuchytí?

 Výsledok seminára: Človek, ktorý presne vie, čo má robiť s novým zamestnancom, ktorý mu bol pridelený na zaškolenie. Vie rýchlo zhodnotiť jeho potenciálne schopnosti a možný prínos pre firmu. Pozná základné princípy efektívneho štúdia, dokáže pripraviť písomné študijné materiály pre nového človeka a vie, čo si má na ňom všímať pri štúdiu týchto materiálov. Na základe toho vie rozhodnúť, či daný uchádzač ostane, alebo sa s ním treba rozlúčiť v rámci skúšobnej doby, kým ešte nevznikla pre firmu žiadna škoda.

Foto: Freepik